Bảng xếp hạng trí thông minh và tỷ lệ vâng lời của các loại chó

Đăng bởi : Mưa Phùn | Ngày : 25 / 09 / 2013 |

Trong mục : Góc kinh nghiệm

Bảng xếp hạng trí thông minh và tỷ lệ vâng lời của các loại chó. Tuy nhiên cũng phụ thuộc vào từng con. Đánh giá mang tính chất và xếp hạng khách quan. Cũng giống như người, trên thế giới thì có lẽ người do thái là người có chỉ số thông minh cao nhất …… Vậy bài này để mọi người hiểu biết nắm rõ hơn về loại chó mình đang nuôi. Những giống chó phổ biến ở Viet Nam sẽ được Ad đánh dấu màu tím và in đậm để mọi người dễ theo dõi

550px-Teach-a-Dog-to-Crawl-Step-2

A. Chó thông minh cao

Sự hiểu biết về lệnh mới: Ít hơn 5 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 95% thời gian hoặc tốt hơn.

Rank Breed
1 Border Collie
2 Poodle
3 German Shepherd
4 Golden Retriever
5 Doberman Pinscher
6 Shetland Sheepdog
7 Labrador Retriever
8 Papillon
9 Rottweiler
10 Australian Cattle Dog

(more…)

Gắn thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan